Velkommen til Centrumlægerne Skive

———————————————————————————————————————————————————–

Her kan du finde information om vores åbningstider, telefontider og meget mere. Under menu-knappen “Selvbetjening” kan du: Bestille tid – Forny recepter på fast medicin – Skrive til lægen – Læse beskeder fra lægen.

Vi arbejder ud fra, at patienterne skal føle sig velkomne, lyttet til og taget seriøst. Patienterne behandles med respekt, omhu og ansvarlighed. Udredning og behandling sker med høj faglig standard. Der lægges vægt på at minimere brugen af vanedannende medicin og begrænse forbruget af antibiotika i hht. Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og dette kan derfor ikke ordineres via telefon.

Information om ferie og fridage

————————————————————————————————————————————————————

Klinikken er lukket fredag d. 22. maj 2020

Lukket uge 23 (fra fredag d. 29/5-20 til og med d. 5/6-20)

Der henvises til:

Lægerne Eithz og Væsel, J C Stillings Vej 23, 7800 Skive. Tlf. 9752 1088

Læge Lisbeth Falkenberg, Kompagnigade 3, 7800 Skive. Tlf. 9752 2011

Læge Dorte Landbo, Kompagnigade 3, 7800 Skive. Tlf. 7370 9006

Endvidere:
Sommerferie i ugerne 30-31-32 (fra fredag d. 17/7-20 til og med d. 7/8-20)
Efterårsferie uge 42 (fra fredag d. 9/10-20 til og med 16/10-20)

 

————————————————————————————————————————————————————

SMS-ordning

For at nedbringe antallet af udeblivelser og forkorte din ventetid har vi SMS-ordning.

Det betyder, at du vil få en SMS-reminder dagen før du har en tid i klinikken. Derfor er det vigtigt, at vi har det korrekte mobil-telefonnummer registreret på dig (og evt. dine børn). Husk derfor at opdatere dit mobilnummer enten her via hjemmesiden eller ved kontakt til sekretæren. Ønsker du ikke at modtage SMS’er herfra, bedes det ligeledes oplyst til sekretæren. På forhånd tak for hjælpen.

————————————————————————————————————————————————————

Lægevikar

For at nedbringe ventetiden på konsultationstider har vi ansat læge Liselotte Juhl Stokholm Pedersen. Liselotte er speciallæge i almen medicin og vil være i klinikken to dage ugentligt.

————————————————————————————————————————————————————

Uddannelseslæge

Læge Frederik Ahlers er ansat i uddannelsesstilling.